Kancelaria zajmuje się przede wszystkim:

2

  • prowadzeniem stałej i kompleksowej oraz doraźnej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym realizowaniem wyjątkowo skutecznej i szybkiej windykacji należności finansowych, z zastosowaniem opracowanych w Kancelarii, nowatorskich metod windykacji bezpośredniej,
  • pomocą prawną dla osób fizycznych zarówno sądową jak i pozasądową, w tym udzielaniem porad prawnych w istotnych dla życia codziennego sprawach,
  • prowadzeniem spraw sądowych z zakresu postępowania cywilnego, karnego, administracyjnego i podatkowego,
  • sporządzaniem opinii prawnych uwzględniających aktualny stan prawny, poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo,
  • przygotowywaniem projektów umów oraz pomocą w negocjowaniu i konsultowaniu kontraktów handlowych i bankowych, w tym z udziałem partnerów zagranicznych.

Kontakt z nami

strona-glowna

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz posłużymy fachowym doradztwem podczas kontaktu telefonicznego. Odpowiadamy również na zapytania mailowe.

Zapraszamy do współpracy!

google logo