Oferta

Kancelaria Adwokacka

ornament

Mariusza Tomaszewskiego

W ramach poszczególnych gałęzi prawa nasze usługi, to między innymi:

Prawo cywilne, handlowe, gospodarcze

 • aktywna i skuteczna reprezentacja sądowa osób fizycznych i podmiotów gospodarczych we wszystkich rodzajach postępowań sądowych, a także na etapie postępowania egzekucyjnego,
 • przygotowywanie i opiniowanie wszystkich rodzajów umów,
 • tworzenie i przekształcanie podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego i cywilnego wraz z kompleksową obsługą prawną tych podmiotów na wszelkich etapach ich działalności,
 • zarządzanie podmiotami gospodarczymi i bieżące doradztwo gospodarcze,
 • pomoc z zakresu prawa zamówień publicznych, wykonywanie audytu prawnego dla przedsiębiorców,

Prawo karne

 • reprezentacja interesów klienta w postępowaniu karnym, wiążąca się z aktywnym działaniem Kancelarii we wszystkich stadiach postępowania karnego - od wszczęcia postępowania przygotowawczego do uzyskania prawomocnego wyroku, przy czym podstawą reprezentacji klienta jest udzielenie przez niego pełnomocnictwa w konkretnej sprawie oraz odbycie szeregu rozmów co do nakreślenia linii obrony, a także dalsze, konsekwentne realizowanie obranej linii obrony, w tym poszukiwanie świadków i zdarzeń mających wpływ na okoliczności osądzanego czynu,
 • obrona interesów osób pokrzywdzonych przestępczą działalnością poprzez reprezentację oskarżycieli posiłkowych, a także poprzez obronę praw pokrzywdzonych już na etapie postępowania przygotowawczego,

    Prawo pracy

 • przygotowywanie umów o pracę i związanych z nimi dokumentów, jak np. umów o odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie czy umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej,
 • opracowywanie układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy i wynagradzania,
 • prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi,
 • mediowanie w ramach pracowniczych sporów zbiorowych,
 • organizowanie szkoleń w zakresie prawa pracy dla działów kadr,
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prowadzenie spraw rozwodowych i o separację wraz z podziałem majątku dorobkowego i o alimenty,
 • reprezentacja w ramach spraw o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • prowadzenie spraw związanych z nieletnimi, w tym o sprawowanie władzy rodzicielskiej,

    Prawo administracyjne I podatkowe

 • uzyskiwanie koncesji i zezwoleń wydawanych przez organy administracji publicznej,
 • reprezentacja w ramach postępowania administracyjnego i podatkowego na wszystkich szczeblach, w tym wydawanie opinii prawnych w indywidualnych sprawach.

W imieniu naszych Klientów prowadzimy również negocjacje zagraniczne w zakresie podpisywanych umów, oceniamy ryzyko kontraktowe, przygotowujemy i nadzorujemy programy naprawcze, a także obsługujemy postępowanie upadłościowe i likwidacyjne.

By dowiedzieć się więcej o naszych usługach prawnych, prosimy o kontakt.

google logo